PL

Europe: EN

Belgium: FR | NL

France: FR

Germany: DE

Greece: GR

Italy: IT

Netherlands: NL

Poland: PL

Russia: RU

Spain: ES

Sweden: SE

United Kingdom: EN

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dla Del Monte Fresh Produce zrównoważony rozwój to praktyka zarządzania, na której opieramy swoją codzienną działalność, niezależnie od miejsca naszej działalności. Jako firma działająca w branży owoców i warzyw, produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw oraz w branży napojów, dostrzegamy spoczywający na nas obowiązek utrzymania równowagi pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w naszą działalność. Z tego powodu wdrożone zostały polityki i procedury społeczno-środowiskowe, a także liczne programy mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz dbanie o dobro pracowników i społeczności, w których prowadzona jest nasza działalność. Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można uzyskać na naszej stronie www.freshdelmonte.com, gdzie prezentujemy programy, jakie spółka wdrożyła na całym świecie.

ŚRODOWISKO

Del Monte Fresh Produce uznaje swoją odpowiedzialność za prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, który zapewnia długotrwałą zdolność do utrzymania zasobów naturalnych wykorzystywanych do produkcji naszych produktów oraz ochronę środowiska. W tym celu wdrożyliśmy politykę ochrony środowiska w naszych jednostkach na całym świecie. Dla zapewnienia pełnej zgodności z wymogami, nasze programy środowiskowe są poddawane audytowi, zarówno wewnętrznemu, jak i zewnętrznemu oraz uzyskały, między innymi, certyfikaty zgodności z normą ISO 14000, międzynarodową normą dotyczącą ochrony środowiska naturalnego, czy też protokołem GlobalGap.

Więcej informacji na temat Del Monte Fresh Produce można uzyskać na stronie www.freshdelmonte.com albo pisząc do nas na adres info@freshdelmonte.com

 

KWESTIE SPOŁECZNE

Oprócz wkładu Del Monte Fresh Produce w gospodarki krajów, w których prowadzimy swoją działalność, nasza spółka odgrywa ważną rolę w dbaniu o dobrostan około 40 tysięcy pracowników na całym świecie. Nasze rygorystyczne polityki i praktyki w obszarze zatrudnienia zapewniają bezpieczne i higieniczne środowisko pracy. Wszystkim naszym pracownikom gwarantujemy bezpieczne warunki pracy oraz poszanowanie ich praw wynikających z międzynarodowych konwencji i prawa miejscowego. Podobnie jak w przypadku polityk środowiskowych, ścisłe przestrzeganie naszych programów w zakresie prawa pracy i polityki społecznej jest monitorowane i zatwierdzane przez częste wewnętrzne i zewnętrzne audyty.

CERTYFIKATY DEL MONTE

Wszystkie nasze programy zrównoważonego rozwoju oparte są na rygorystycznych wewnętrznych politykach i systemach, a także na powszechnie przyjętych normach międzynarodowych. Z uwagi na rozpowszechnianie się standardów, wszelkie związane z tym koszty oraz stosowne wymagania dotyczące środków, wybraliśmy te normy, które my oraz wielu z naszych interesariuszy uznajemy za najlepsze. Są to normy w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i polityki społecznej w branży rolniczej. Każda nasza jednostka operacyjna przechodzi regularne wewnętrzne i zewnętrzne kontrole zgodności z tymi rygorystycznymi politykami i standardami. Po pomyślnym zakończeniu audytów, zakład albo jednostka operacyjna otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami oraz przestrzeganie polityki przejrzystości.

 

CERTYFIKATY DEL MONTE
Systemy zarządzania środowiskiem: GLOBALGAP, ISO 14001
Bezpieczeństwo żywności: FSSC 22000, BRC, IFS, Certyfikaty ekologiczne
Systemy Zarządzania FDA: ISO 9001
Normy specjalne: SEDEX, OHSAS 18001, certyfikaty koszerności, ETI

CERTYFIKATY ZRÓWNOWAŻONYCH UPRAW

Proces certyfikacji zrównoważonych upraw obejmował rygorystyczną niezależną kontrolę procesów produkcji, zarządzania i dystrybucji na plantacjach Del Monte w Gwatemali, Kostaryce i Kenii. Certyfikowane plantacje Del Monte udowodniły, że stosują praktyki, które gwarantują najwyższy poziom odpowiedzialności środowiskowej, ochrony pracownika i kontroli jakości.

 

Certyfikowane plantacje zostały ocenione według następujących kryteriów:

Zrównoważona produkcja roślinna
Zarządzanie ekosystemami i ochrona ekosystemów
Zachowanie zasobów i wydajność energetyczna
Zintegrowane zarządzanie odpadami
Uczciwe praktyki pracy
Korzyści dla społeczności
Jakość produktu
Bezpieczeństwo i czystość produktu

 

ODKRYJ PIĘKNO NASZEJ PLANTACJI ANANASÓW W KOSTARYCE

x